شرایط کلی برای همه خدمات قابل بازپرداخت اعمال میشود. به علاوه٫ ممکن است بعضی شرایط ویژه برای محصولات یا خدمات مشخصی وجود داشته باشد و در ادامه به آنها نیز اشاره میشود.

  • به هیچ وجه برای یک خدمت یا کالا نمیتوان بیشتر از یکبار درخواست بازپرداخت نمود.
  • خدمات یا کالاها بایستی قبل از اینکه ما برای آنها بازپرداختی انجام دهیم لغو شوند..
  • هیچ بازپرداختی به کالایی که به دلیل مشخصی معلق و یا لغو شده است تعلق نمیگیرد.
  • اگر خدمات یا کالای خریداری شده شامل پیشنهاد تشویقی و یا با قیمت تخفیف دار هم بوده باشد٫ و شما خدمت یا کالای خریداری شده را لغو کنید٫ قیمت استاندارد کالای مربوطه از مبلغ بازپرداخت کسر میشود.
  • همه بازپرداختها با واحد پول ریال پرداخت خواهد شد و از طریق شناسه شبا خریدار اصلی صورت میگیرد. وظیفه انتقال وجه به حسابهای دیگر و یا ارزهای دیگر برعهده شما میباشد.
  • با درخواست شما امکان بازپرداخت وجه به عنوان حساب شما در سایت ما برای خریدهای بعدی ممکن خواهد بود. خریدهایی که از طریق درگاه پرداخت آنلاین انجام شده است بازپرداخت آنها تنها به شناسه شبایی که به نام خریدار در زمان خرید آن خدمات باشد قابل بازپرداخت است و مسئولیت انتقال وجه به حساب اشخاص دیگر بر عهده شما می باشد.
  • هرگونه عوارضی که برای بازپرداخت وجه از طرف بانک و یا دیگر سازمانها اخذ شود از مبلغ بازپرداخت کسر میگردد.

نیازمندیهای بیشتری برای بازپرداخت ممکن است بر اساس شرایط و قوانین ویژه مورد نیاز باشد که در زمان خرید شما در صورت وجود اعلام میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.